Objednávky zákuskov na Vianoce 2022 prijímame do 12. 12. 2022.

Môžete si vybrať ľubovoľné množstvá a kombinácie z doleuvedených výrobkov. Objednávky prijímame na tel. čísle 045/5444154 v čase od 8:00 do 14:00 hod.

Prevzatie objednávky bude možné v dňoch 22. – 23. 12. 2022.

Záloha nutná.

Vianočná ponuka 2022