PREVÁDZKA

 • Andrea Pašková – PEKÁREŇ PUŠKÁR
 • Pod rybníkom 836/4, 962 37 Kováčová
 • Prevádzka: SNP 13, 962 31  Sliač
 • pekarenjpuskar@gmail.com

 • 045 / 544 41 54

 • 0905 74 94 75

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 • Andrea Pašková – PEKÁREŇ PUŠKÁR

 • Pod rybníkom 836/4, 962 37 Kováčová

 • IČO: 37551655
 • IČ DPH: SK1031952823
 • IBAN: SK86 0900 0000 0051 8295 1343
logo